№1(341) 31-01-2024

«Академик Е.А.БөкетоватындағыҚарағандыуниверситеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққақарсы комплаенс-қызметітурал ЕРЕЖЕ

ПОЛОЖЕНИЕ Об антикоррупционной комплаенс-службе некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Уровень: «ВУЗЫ»

«AntiParaCraft» квест ойынын өткізу туралы ЕРЕЖЕ
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Квест-игры «AntiParaCraft»

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар (келісімдер, мәмілелер) жасасу кезіндегі контрагенттің (өнім берушінің) парасаттылығын тексерудің
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
проверки контрагента (поставщика) на добропорядочность при заключении договоров (соглашений, сделок) о государственных закупках